Eserin künyesi

Bestecisi: Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Eserin künyesi

Bestecisi:
Güfte şairi:
Makâmı:
Usûlü:
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu?
O yâri bi-vefâdan selâm yok mu?
Visal i lütfuna dair kelâm yok mu?
O yâri bi-vefâdan selâm yok mu?

Türkçe karşılığı
Ey sabah rüzgârı! Sevgilinin dostluğunu devam ettireceğine, sözünde duracağına dair bir haber yok mu?
O vefasız sevgiliden bir selâm yok mu?
Onunla kavuşacağımıza dair bir söz yok mu?
O vefasız sevgili, bir selâm olsun göndermedi mi?

Video yorumları

Safiye Ayla Targan

Safiye AYLA-Saba Tarf-ı Vefadan Peyam Yokmu (GAZELLİ)(MAHUR)R.G.

Hafız Kemal Bey

Hafız Kemal Bey - Sabâ Tarf-ı Vefâdan Peyam Yok Mu [ Arşiv Serisi © 2006 Kalan Müzik ]

Mülkiye ToperKanun taksimi: Erol Deran

Mülkiye TOPER-Saba Tarf-ı Vefadan Peyam Yokmu (Kan.Tak.Erol DERAN)(MAHUR)R.G.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşca-Saba tarf-ı vefadan peyam yok mu

Umut Akyürek

Umut AKYÜREK-Saba Tarf-ı Vefadan Peyam Yokmu (MAHUR)R.G.

Aylin Şengün Taşçı

Aylin Şengün Taşçı-Saba Tarf-ı Vefadan Peyam Yok Mu?

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban, Mahur Şarkı - “Saba tarf-ı vefadan peyâm yok mu”

Notası

Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu notası

Bir yanıt yazın