Şen gözlerine neş’e veren bir çiçek olsam

Eserin künyesi

Besteleyen: Mısırlı İbrâhim Efendi
Sözünü yazan: Ahmet Refik Altınay
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Şen gözlerine neş’e veren bir çiçek olsam
Busenle sararsam o güzel sinede solsam
Her koklayışın ruhumu ateşlere yaksam
Busenle sararsam o güzel sinede solsam

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam

Emel Sayın

Emel Sayın - Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam

Muallâ Mukadder Atakan

Mualla Mukadder - Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam

Handan Kara

Handan Kara - Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam

Esma Başbuğ

Esma BAŞBUĞ-Şen Gözlerine Neş'e Veren Bir Çiçek Olsam (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Esra İçöz

Esra İÇÖZ-Şen Gözlerine Neş'e Veren Bir Çiçek Olsam (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam notası

Yorumunuz