Tanbûrî Cemil Bey’in hicazkâr peşrevi

Eserin künyesi

Besteleyen: Tanbûrî Cemil Bey
Makamı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Peşrev formu

Video yorumları

Kemençe: Selda Emre Aydingöz, Tanbur: Edâ Ersoy, Kânun: Mehmet Uğur Ekinci, Bendir: Murat Dager

Notası

Tanbûrî Cemil Bey'in hicazkâr peşrevi notası

Yorumunuz