Abdülhalim Ağa, hayâtı ve eserleri

Abdülhalim Ağa

1708 yılında İstanbul’da dünyâya geldiği tahmin edilmekte olan Abdülhalim Ağa, genç yaşında Enderun’a alınarak “Lale Devri” nin zevk ve sanat anlayışının egemen olduğu yıllarda olgunlaştı. Enderun’da başarılı bir öğrenci olduğu, düzenli bir şekilde terfi ettiği ve “Çavuşluk” rütbesine kadar yükseldiği bazı belgelerden anlaşılıyor.

Bu sanattaki istidat ve başarısını yaşadığı sürece kabul ettirmiş, çevresinden itibar görmüş, padişahın güven ve ilgisini kazanarak Sultan III. Selim‘e musahib olmuştur. Mezarı bilinmeyen sanatkar, 1789 yılında vefat etmiştir. Saz ve söz eserlerinde aynı başarıyı gösteren, bıraktığı eserlere bakılarak üzerinde durulması gereken bir bestekarımızdır.

Eski kayıtlarda bir hayli eserinden söz edilirse de, günümüze on yedi parça eseri gelebilmiştir. Bunlardan çoğu büyük formlarda bestelenmiştir. Özellikle Şivenüma makamından yapmış olduğu beste, ağır ve yürük semailer bu makamın seyir ve hareketini göstermesi bakımından güzel eserlerdir.

Sultani Irak faslını Küçük Mehmed Ağa ile birlikte bestelemiştir. Suzidil makamını Abdülhalim Ağa’nın bulup kullandığı ileri sürülür. Eserlerinde sağlam bir beste tekniği, klasik geleneklere bağlılık, ritm ve melodide uygunluk, ustalıklı bir denge görülür.

En tanınmış eseri hicaz makamından bestelediği Olmada dilber rubide gamze-i cadusuna mısraı ile başlayan eseridir. Abdülhalim Ağa’nın sözlü eserlerinden başka, saz eseri olarak elimizde suzidil makamından peşrev ve saz semaisi ile buselik makamındaki bir saz semaisi bulunuyor. Kaynak: eksd.org.tr

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmamış...