Fırat kenarının ince dumanı

Eserin künyesi

Besteleyen: Sâdettin Kaynak
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Fırat kenarının ince dumanı
Dağlara yayılır seher zamanı
Ben yarimden kestim artık gümanı

Nakarat:
Bülbül, bülbül ne ararsın yuvan mı yoktur
Bülbül, yoksa benim gibi sızlar yaran mı çoktur
Bülbül bülbül bülbül
Şu dağlardan aşalım
Di gel gel ağlaşalım karşı karşıya

Fırat kenarında koyunlar kuzlar
Yanıma gelmiyor gelinler, kızlar
Değmeyin yarama derindir, sızlar

Sürüler inerler dağdan ovaya
Karanlık bastı mı acep sılaya
Girmez olsun hasret artık araya

Video yorumları

Aylin Şengün Taşçı

Aylin Şengün Taşçı - Fırat Kenarının İnce Dumanı

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Fırat Kenarının İnce Dumanı (HÜSEYNİ)R.G.

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Fırat Kenarının İnce Dumanı (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Fırat kenarının ince dumanı notası - 1
Fırat kenarının ince dumanı notası - 2

Fırat kenarının ince dumanı notası - 3

Yorumunuz