Eserin künyesi

Bestecisi: Kemâl Emin Bara
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

İki gözüm sensiz lûtfet de söyle
Bu uzun geceler geçer mi böyle
Kuralım sahbayı baş başa şöyle
Bu uzun geceler geçer mi böyle

Ney ve tanbur bâde, her şey amade
Bu gece bezmimiz, pek fevkalâde
Sevelim sâkiyi içelim bâde
Bu uzun geceler geçer mi böyle

Video yorumları

Münip Utandı

Münip Utandı - İki Gözüm Sensiz … [ Münip Utandı © 1997 Kalan Müzik ]

Recep Birgit

Recep Birgit - İki gözüm sensiz lutfet de söyle

Güzide Kasacı

Güzide KASACI-İki Gözüm Sensiz Lutfet Te Söyle (MAHUR)R.G.

Nesrin Sipâhi

Nesrin SİPAHİ-İki Gözüm Sensiz Lutfet Te Söyle (MAHUR)R.G.

Emel Sayın

Emel Sayın - İki gözüm sensiz lutfet de söyle

Lâle Mumcu Başel

Lale MUMCU BAŞEL-İki Gözüm Sensiz Lutfet Te Söyle (MAHUR)R.G.

Notası

İki gözüm sensiz lûtfet de söyle notası

Bir yanıt yazın