Yücel Paşmakçı

Yücel Paşmakçı, 1935 yılında İstanbul’da dünyâya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini sırayla; Moda ilkokulu, Kadıköy ortaokulu ve Haydarpaşa lisesinde yaptıktan sonra, İstanbul üniversitesi iktisat fakültesine girmiş, fakülteye iki yıl devam ettikten sonra, halk müziğine olan tutkusu nedeniyle okulu bırakmıştır.

Yücel Paşmakçı, 1954 yılında İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğunda, Stajyer Saz Sanatçısı olarak göreve başladı. Bu tarihte İstanbul Radyosunda oluşturulan, ”Yurttan Sesler Topluluğu” nun kadrosu; dördü saz, on’u da ses olmak üzere, toplam 14 kişiydi.

Bugün 69 üyesi bulunan bu topluluğun, o günkü çekirdek kadrosu şu isimlerden oluşuyordu. Halk Müziği Ses Sanatçıları: Selahattin Erorhan, Ahmet Sezgin, Nihat Mercanlı, Rıdvar Cor, Yüksel Özkayhan, Azize Tözen, Fatma Türkân, Neriman Gürpınar, Nasip Cihangir, Birgül Bilgiser. Halk Müziği Saz Sanatçıları: Zekai Beşgül, Orhan Dağlı, Yücel Paşmakçı ve Kenan Şavklı.

Önceleri Muzaffer Sarısözen tarafından verilen solfej ve repertuar dersleri, daha sonra ve uzun yıllar Ahmet Yamacı tarafından yürütüldü. Yücel Paşmakçı, İstanbul Radyosundaki bu çalışmalarının yanı sıra, 1961 – 1972 yılları arasında İstanbul Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği İcra Heyetinde, halk müziği saz sanatçısı olarak çalıştı.

1972 yılında, T.R.T. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğüne atandı. İdari görevi devam ederken, Yurttan Sesler Topluluğu’nu yönetti ve repertuar derslerine girdi.

Ayrıca, Türk Folklor Kurumu Derneği’nin Genel Başkanlığını üstlendi ve 1974 yılından itibaren bir buçuk yıl yürüttü. 1975 – 1976 yılları arasında, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Kuruluşu ve öğrenime başlaması safhasında, Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yücel Paşmakçı, 1976 yılında T.R.T. Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğüne atandı. Bu görevini sürdürürken, zaman zaman Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğunu da yönetti. T.R.T. Kurumunun üyesi olduğu, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) Folklor alt çalışma grubunda görev aldı ve EBU’nun İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptığı toplantılara, T.R.T. Kurumunu temsilen, iki yıl üst üste katıldı. (1977 – 1978)

Yine aynı yayın birliğince, ilki 1977 yılında, ikincisi 1979 yılında olmak üzere, Bulgaristan’ın Yanbol kentinde düzenlenen Rostrum’lara katıldı. 1976 yılında, Dışişleri Bakanlığı ve T.R.T.’nin Kıbrıs’ta ortaklaşa düzenledikleri Barış Şenliklerinde, Halk Müziği Koro Konserlerini yönetti. Ayrıca, 1966 yılından itibaren, T.R.T. Müzik Dairesi Türk Halk Müziği Denetleme Kurulu’nda, 1972 yılından itibaren de, Bilimsel Araştırma ve Repertuar Kurulu’nda üye olarak görev aldı.

1979 yılında, kendi isteği üzerine İstanbul Radyosu’na tayini yapıldı. Çalışmalarını Türk Halk Müziği uzmanı olarak sürdürürken, T.R.T. Kurumunun muvafakati ile, 1983 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarına, Öğretim Görevlisi olarak naklen atandı.

Yücel Paşmakçı - Türkü Life Röportajı

Halk müziğimizin değerli sanatçılarından Yücel Paşmakçı, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden yaptığı araştırma ve derlemelerle, T.R.T. Halk Müziği Repertuarına 300’e yakın türkü ve halk ezgisi kazandırdı.

Derlediği ve notaya aldığı türkü ve halk ezgileri, T.R.T. Müzik Dairesi Başkanlığı’nca bastırılıp çoğaltıldı, konuyla ilgili kişi ve kuruluşlar ile T.R.T. Kurumu Halk Müziği sanatçılarına dağıtıldı. Gerek resmi, gerekse özel olarak derlenen bu türkü ve ezgilerin, yaprak nota halinde bastırılıp, “Yurttan Sesler” adı altında 5 cilt halinde, ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtılmasında Nida Tüfekçi‘den sonra en çok emeği geçenlerden biri de, Yücel Paşmakçı’dır. Kaynak: turkuler.com

Yücel Paşmakçı belgeseli

Yücel Paşmakçı Belgeseli

Bir yanıt yazın