Şiirleri klasik Türk müziği eserlerimize güfte olmuş şairlerimizin (söz yazarlarımızın – güfte şairlerimizin); tanıtımı ve bestelenmiş şiirlerinin sayfaları.

Yahyâ Kemâl Beyatlı

Yahyâ Kemâl Beyatlı: Şair, yazar, bürokrat, siyaset adamı. Modernleşen Osmanlı toplumunun ve demokratik rejimle evrimleşen yeni Türkiye'nin, kültür, düşünce ve edebiyat hayâtına, geleneksel kalıplarda, fakat bambaşka bir soluk getirmiş; uyguladığı…

Yorum yok

Yahyâ Benekay

Yahyâ Benekay, 30 Kasım 1925 tarihinde Köstence'de (Romanya) dünyâya gelmiş, 1951 yılında Kütahya Lisesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiş ve Mâliye Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sanat…

Yorum yok

Veysî (Kadı Üveys Efendi)

1561 yılında Alaşehir - Manisa'da dünyâya gelen şair ve yazar Veysî'nin asıl adı, Üveys bin Mehmed'dir. Kadı Mehmed Efendi ile şair Makâlî Mustafa Bey'in (ölümü Hicri 992 - Miladi 1584)…

Yorum yok

Vehbi Cem Aşkun

28 Haziran 1909 tarihinde Sivas'ta dünyâya gelen, Türk folklor araştırmacısı, şair ve yazar Vehbi Cem Aşkun, Sivas kültürü ve halk edebiyatı üzerine yaptığı araştırmalarla tanınır. Sivas Sultanisinin ilk bölümünü ve…

Yorum yok

Vecdi Bingöl

Türk musikîsinde, sözlü eserlerimizin temel taşı olan güfte - beste ilişkilerinde unutulmaz güfte yazarı Ali Vecdi Bingöl. "... Ben yayla çocuğuyum. 1888 yılında Eğin'de doğdum. Adım Ali Vecdi, soyadım Bingöl’dür.…

1 Yorum

Ümit Yaşar Oğuzcan

22 Ağustos 1926 tarihinde Tarsus'ta dünyâya gelen Ümit Yaşar Oğuzcan'ın, babasının adı Lütfi, annesinin adı Güzide'dir. Eskişehir Ticaret Lisesi'ni bitirdi (1946). Türkiye İş Bankası'na girerek Adana, Ankara ve İstanbul'da çalıştı,…

Yorum yok

Ülkü Aker

Ülkü Aker, 1946 yılında İstanbul’da altı çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyâya geldi. Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve Fikret Şeneş’den sonra, 1970’lı 1980’li yıllarda yabancı şarkılara türkçe söz…

Yorum yok

Uğur Gür

Görev yaptığı her yerde başarılara imzalar atan, 5 kez hacı olan; şair, bestekar ve udi emekli emniyet müdürü Uğur Gür. 12 Eylül 1980 önceleri, teröristlerin ve kaçakçıların korkulu rüyası oldu.…

Yorum yok

Turhan Oğuzbaş

Turhan Oğuzbaş, 1933 yılında Mersin'de dünyâya gelmiş, 15 Mayıs 1997 tarihinde, İstanbul'da vefat etmiştir. İlköğrenimini Mersin İsmet Paşa İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Mersin Lisesi'nde tamamlamış (1955) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.…

Yorum yok

Turgut Yarkent

Turgut Yarkent, 1916 yılında Üsküdar'da dünyâya geldi. 1939 yılında Harp Okulu'ndan mezun olan Turgut Yarkent, 1949 - 1950 yıllarında Harp Akademisi'nde okudu. 1954 yılında geçirdiği kaza sonucu askerlikten ayrıldı. Turgut…

Yorum yok

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret, 24 aralık 1867 tarihinde İstanbul'da dünyâya geldi. Asıl adı Mehmet Tevfik'tir. Çocuk yaşta annesinin ölümü, onu hayâtı boyunca etkiledi. Ortaöğrenimini önce Mahmudiye Rüştiyesi'nde, sonra da Galatasaray Sultanisi'nde yaptı.…

Yorum yok

Tekin Gönenç

Tekin Gönenç, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğmuş, orta öğrenimini Sivas Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1968 - 1970 yılları arasında Amerika'da University of Michigan'da Psikofarmakoloji eğitimi görmüş ve…

Yorum yok

Târık Hatusil

Târık Hatusil 1919 yılında Amasya'da dünyâya gelmiştir. 1937 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni ve 1941 yılında da Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirmiştir. 1945 yılında açılan giriş sınavını kazanmış, Hesap Uzman Muavinliği'ne ve…

Yorum yok

Taner Şener

Taner Şener, 1941 yılında Ankara'da dünyâya gelmiş ve sanat hayâtına tiyatro ile başlamıştır. 1950 yılında Ankara radyosu çocuk saati programlarında mikrofonla, aynı yıl devlet tiyatrosu çocuk bölümünde de, sahne ile…

Yorum yok

Sultan 5. Murad Han

Tanzîmât devrinin çocuğu olan Sultan 5. Murad Han, 1840 yılının Eylül ayında I. Abdülmecid’in Kadın Efendisi Şevketefzâ Vâlide Sultân’dan, Çırağan sarayında dünyâya gelmiştir. 30 Mayıs 1876 tarihinde, 3 ay süreyle…

Yorum yok