Şiirleri klasik Türk müziği eserlerimize güfte olmuş şairlerimizin (söz yazarlarımızın – güfte şairlerimizin); tanıtımı ve bestelenmiş şiirlerinin sayfaları.

Necdet Atılgan

Saz şairleri tarzındaki şiirleri ve nefesleriyle başarıya ulaşan, ömrünün son yıllarında ise hicivleriyle ün yapan Necdet Atılgan, bundan bir yıl evvel 18 Kasım 1965 tarihinde dünyâya gözlerini kapamıştır. Şair, Yugoslavya…

1 Yorum

Sevim Sürer

3 kardeşin en küçüğü olan şair ve yazar Sevim Sürer (Sumru Doğru) girdiği ruhsal bunalım sonucu, 3 Ocak 2015 günü evinin balkonundan atlayıp intihar girişiminde bulunmuştur. Ailesi evde iken yaptığı…

Yorum yok

Mehmet Hafîd Bey

Teşrifatçı Köse Âkif Efendi-zâde Sa'd Bey'in oğlu olan Mehmet Hafîd Bey, 1850 (1267) yılında İstanbul'da dünyâya gelmiştir. Rüşdî Mektebi'nde, Mahrec-i Aklâm'da ve Lisan Mektebi'nde Öğrenim görmüş, özel hocalardan Farsça tahsil…

Yorum yok

Sâdık Atay

Sâdık Atay, ince uzun bir adam, Afyon Çay'dan çıka gelmiş. O aslında o yıllarda gizli kalmış bir değermiş. Yüreciği nârin, yufka, onda sevgi inan başka. İnanırdı hem sevdâya, hem de…

Yorum yok

Sultan 1. Ahmet Han

Sultan 1. Ahmet Han, 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğmuştur. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Handan Sultan'dır. İyi bir tahsil görmüş, arapça ve farsçayı mükemmel derecede öğrenmiştir. Ok atmak, kılıç…

Yorum yok

Nâbizâde Nâzım Bey

Asıl adı Ahmet Nazım olan Nâbizâde Nâzım Bey, 1862 yılında İstanbul’da, Nişantaşı’nda dünyâya gelmiş. Babası Nâbi Efendi’yi ve annesini genç yaşta kaybettiği için ninesi tarafından büyütülmüş. "Yadigarlarım" adlı yapıtında anlattığı…

Yorum yok

Zübeyde Fitnat Hanım

18. yüzyılda İstanbul'da dünyâya gelen Zübeyde Fitnat Hanım, günümüze kadar gelmiş önemli bir kadın divan şairidir. Divan edebiyatında, kendinden sonra gelen kadın divan şairleri arasında bir zirve olarak görülmüştür. Şiirleri…

Yorum yok

Zekâi Cankardeş

Zekâi Cankardeş, 1876 yılında Dersaadet'te dünyâya gelmiş, 1899 yılında Mekteb-i Mülkiye'den mezun olmuş ilk Maliye Bakanlığı müsteşarımızdır. 1899 - 1914 yılları arasında; Muhasebe-i Umumiye Hesabatı Umumiye Şubesi Kitabeti, Defter-i Kebir…

Yorum yok

Yusuf Ziya Ortaç

23 Nisan 1895 tarihinde İstanbul'da dünyâya gelmiş olan Yusuf Ziya Ortaç, oOrtaöğrenimi için Vefa Lisesi'ne gönderilmiş, lise yıllarında, Servet-i Fünunculardan etkilenerek, aruz vezniyle şiirler yazmaya başlamış ve ilk şiiri, 1914…

Yorum yok

Yusuf Kenan Bey

Yusuf Kenan Bey, 1830 yılında Maraş'ta dünyâya geldi. Bayezid oğullarından Süleyman Paşa'nın oğludur. Annesi Şerife Hanım, Dulkadir evladındandır. Tahsilini Maraş'ta yaptıktan sonra 1845 yılında İstanbul'a giderek kâtipliğe başlayan Kenan Bey,…

Yorum yok

Yûnus Emre

Tarihi hayâtı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yûnus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük - büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13. yüzyıl ortalarından, Osmanlı…

Yorum yok

Yaşar Nezihe Bükülmez

Yaşar Nezihe Bükülmez, 14 Ocak 1882 tarihinde Silivrikapı - İstanbul'da dünyâya gelmiş, 5 Kasım 1971 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş ve İstanbul / Maltepe - Küçükyalı Mezarlığına defnedilmiştir. Yaşar Nezihe Bükülmez…

Yorum yok

Yaşar Nâbi Nayır

Yaşar Nâbi Nayır, 25 Aralık 1908 tarihinde Üsküp'te dünyâya gelmiş, öğrenimine Üsküp Mahalle Mektebi'nde başlamıştır. Balkan Savaşı dolayısıyla, annesiyle zaman zaman İstanbul'a gidip gelmeleri nedeniyle, ilk öğrenimini bu iki kentte…

Yorum yok

Yalçın Benlican

Yalçın Benlican, 1945 yılında Eskişehir'de dünyâya gelmiş, dünyâya gelişinden altı ay sonra, babası vefat etmiştir. Ticaret lisesini bitirdikten sonra, askeri okula girmiş ve 25 yıl hava astsubayı olarak görev yaptıktan…

Yorum yok

Yahyâ Nazîm Efendi

Yahyâ Nazîm Efendi, 1647 yılında İstanbul'un Gedikpaşa semtinde doğmuştur. Babası Ali Çelebi, kendi halinde, yumuşak huylu ve sessiz bir kimseymiş. Amansız bir hastalıktan, 1690 yılında vefat etmiştir. 1711 yılında annesi,…

Yorum yok