Şiirleri klasik Türk müziği eserlerimize güfte olmuş şairlerimizin (söz yazarlarımızın – güfte şairlerimizin); tanıtımı ve bestelenmiş şiirlerinin sayfaları.

Süleyman Nazif

1870 yılında Diyarbakır'da dünyâya gelen Süleyman Nazif, Servet-i Fünun dönemi yazarlarındandır. Babası, şair ve tarihçi Said Paşa, annesi bir aşiret liderinin kızı olan Ayşe Hanım'dır. Şair Faik Ali Ozansoy'un ağabeyidir.…

Yorum yok

Süleyman Dâniş Efendi

Süleyman Dâniş Efendi, Enderun'da yetişmiş ve orada hocalık yapmıştır. Çeşitli kâtiplik görevlerinde bulunan ve kalyon kâtibi iken, 1774 - 1775 yıllarında vefat eden, divan sahibi bir şairdir. Süleyman Dâniş Efendi…

Yorum yok

Seyrânî

Seyrânî, 1807 yılında Kayseri'nin şimdiki adı Develi olan Everek ilçesinde dünyâya gelmiş, gene doğduğu yerde, 1866 yılında ölmüştür. Doğum ve ölüm yıllarının doğruluğu şüphelidir. Yoksul bir mahalle imamı olan Cafer…

Yorum yok

Seyhan Girginer

Seyhan Girginer, Urfa'da dünyâya geldi. Çocukluğu ve eğitim hayâtı Ankara'da geçti. 4 yıl el sanatları öğretmenliği yaptıktan sonra, kendini edebiyata ve şiirli bir dünyâya adadı. Henüz bir ilkokul öğrencisiyken, çeşitli…

1 Yorum

Şeyh Sırrî

1853 yılında Bursa'da dünyâya gelen hat sanatı ustası Şeyh Sırrî, Şeyh Galip Efendi'nin oğludur. Özel öğrenim görmüş ve Bursa'da İncirli'deki Eşrefzâde Rûmî ve Ulucami yakınlarındaki, Ahmedülgazi dergâhlarında şeyhlik yapmıştır. Mevlevi…

Yorum yok

Şeyh Gâlip Dede

Tasavvuf musikisi ve Mevlevilik deyince, Şeyh Gâlip Dede'yi yada diğer namıyla Gâlip Dede'yi hatırlamamak mümkün değil. İstanbul'da yaşadığım için ne zaman yolum Beyoğlu İstiklâl caddesine düşse, Galata kulesine inen yokuşun…

Yorum yok

Şemsi Belli

Şemsi Belli, 1925 yılında Malatya'da dünyâya gelmiş, 11 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Türk şair, yazar, gazeteci ve siyasetçidir. Birlik Partisi genel sekreterliği yapmış, şiirlerinin yanısıra; tiyatro, gezi yazısı,…

Yorum yok

Şemseddîn Sivâsî

Şemseddîn Sivâsî, şimdiki Tokat iline bağlı, Zile kazasında dünyâya gelmiştir. Esmer oluşundan dolayı kendisine Kara Şemsî veya Kara Şemseddîn de denilen şairimizin, doğum tarihi hakkında değişik görüşler bulunmaktadır. Hocazâde Hilmî,…

Yorum yok

Selim Aru

Selim Aru, 14 Haziran 1910 tarihinde, İstanbul'un Üsküdar semtinde dünyâya gelmiş, Frerler okulunda okumuş ve 1933 yılında Robert Kolej'i bitirmiştir. Sümerbank'ın haberleşme servisindeki çalışması ve askerlik görevinden sonra, Cumhurbaşkanlığı özel…

Yorum yok

Sedat Ergintuğ

Sedat Ergintuğ anlatıyor: 25 Şubat 1920 tarihinde İstanbul'da doğdum. 1941 yılında inşaat mühendisi oldum. Türk sanat musıkisine olan hayranlığım, beni bu musıki dalında meşgul olanların arasına sürükledi. Onlarla dostluk kurmayı,…

Yorum yok

Sâmi Paşazâde Sezaî

Sâmi Paşazâde Sezaî, 1859 yılında İstanbul'da dünyâya geldi. Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden, Osmanlı Devleti'nin ilk Maarif Nazırı (Eğitim bakanı) Abdurrahman Sâmi Paşa ile Paşa'nın ikinci eşi olan Gürcü asıllı…

Yorum yok

Sâmi Derintuna

Ünlü bestekâr ve şair Sâmi Derintuna, 1942 yılında Eskişehir'de dünyâya geldi ve genç yaşta birçok dergi gazetelerde şiirleri yayınlandı. Bugüne kadar beşbinden fazla şiire imza atan ünlü şair ve bestekâr,…

Yorum yok

Sâlih Korkmaz

1941 yılında Amasya Taşova ilçesi, Arpaderesi köyünde dünyâya gelen Sâlih Korkmaz, kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü, Bursa İhtisas Hastanesi'nde, 3 Mayıs 2008 tarihinde vefat etmiştir. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde…

Yorum yok

Şâhin Çandır

118 tane şiiri bestelenmiş olan Şâhin Çandır, 1931 yılında İzmir'de dünyâya gelmiştir. 1989 yılında Avni Anıl'ın bestelediği "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" adlı şarkısı, 1989 yılında Milliyet Gazetesinin seçtiği…

Yorum yok

Sâdık Şendil

Şair, tiyatro ve senaryo yazarı Sâdık Şendil, 1913 yılında İstanbul'da dünyâya gelmiştir. Galatasaray ve Boğaziçi liselerinde okumuş, 1940 yıllarının ortalarında, Ses Opereti'ne oyunlar yazmaya başlamış ve bu uğraşını uzun dönemde…

Yorum yok