Suphi Ezgi

Eserin künyesi

Bestecisi: Dr. Suphi Ezgi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Lenk fahte usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Baktıkça hüsnü ânına
Hayrân olur âşıkların
Geldikçe hicrin yâdıma

Canım ya lâ ye le lel li
Ye le li ye lel lel li
Mîrim ya lâ ye le lel li
Ye lel li ye le le lel li

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin Baktıkça hüsn-ü ânına hayrân olur âşıkların

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Ali Rıza Köprülüleroğlu - Baktıkça hüsn-ü ânına

Emel Sayın

Emel Sayın - Baktıkça hüsn-ü ânına

Münip Utandı

Baktıkça hüsnü ânına hayrân olur âşıkların - Münip Utandı

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Baktıkça Hüsn-ü Ânına Hâyran Olur Âşıkların (HİCAZ)R.G.

Kutlu Payaslı

Kutlu Payaslı - Baktıkça hüsn-ü ânına

Kadri Şarman

Kadri Şarman - Baktıkça hüsn-ü ânına

Notası

Baktıkça hüsnü ânına notası

Bir yanıt yazın