Esîr ettin beni ey dil-pesendim

Eserin künyesi

Besteleyen ve sözünü yazan: Rahmi Bey
Makamı: Mâhur makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Esîr ettin beni ey dil-pesendim
Senin zencîr-i zülfündür kemendim
Eşin yoktur güzelsin bî-menendim
Sana bin cân ile vallahi bendim

Türkçe karşılığı:
Ey gönlümün sevdiği! Beni esir ettin.
Saçlarının zinciri beni bağlayan kement oldu.
Öyle güzelsin ki eşin benzerin yoktur.
Vallahi, sana bir değil bin can ile bağlıyım.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Esîr Ettin Beni Ey Dilpesendim (MAHUR)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

KEMAN TAKSİM& ESİR ETTİN BENİ EY DİL-İ PESENDİM- Mediha Şen Sancakoğlu

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Esîr Ettin Beni Ey Dilpesendim (MAHUR)R.G.

Notası

Esîr ettin beni ey dil-pesendim notası - 1
Esîr ettin beni ey dil-pesendim notası - 2

Yorumunuz