İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem

Bestesi Selâhattin Pınar‘a, güftesi Süheylâ Moray’a ait olan, hüzzâm makâmı, ağır aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem
Hıçkıran kim böyle bestemle beraber pür-elem
Yalvarır tellerde mızrabım vururken dem-be-dem
Ağlayan kim böyle bestemle beraber pür-elem

Video yorumları

Elif GüreşçiTanbur taksimi: Dr. Murat Sâlim Tokaç

İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem şarkısı - Elif Güreşçi yorumu

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-İnleyen Udum Mu Yoksa Ben Miyim (HÜZZAM)R.G.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem

Alper Diler

Alper DİLER-İnleyen Udum Mu Yoksa Ben Miyim (PEŞREVLİ)(HÜZZAM)R.G.

Notası

İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem notası - 1
İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem notası - 2

İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem notası - 3

Yorumunuz