Âdem Şâhin

Âdem Şâhin, 1926 yılında Ordu – Keçiköy’de dünyâya gelmiş, ortaokulu Ordu’da, liseyi Trabzon ve İstanbul Vefa Lisesinde okumuştur. Ablası ud dersleri alırken, dayısının da tanbur çalmasından etkilenerek müziğe başlamıştır.

Disiplinli müzik çalışmasına, Zonguldak’ta tanıştığı bestekâr, müzikoloji, icracı Müfit Kuraner ile tanışması ile başlamıştır. Altı yıl ders aldığı bu hocadan, nota, solfej, nazariyat, makam, bestekârlık, prozedi vb. teknik bilgiler öğrenmiş ve 1947 yılında tanıştığı, Ankara Radyosu sanatçısı Ragıp Tanju’dan tanbur dersleri almıştır.

Ud dersi alamamıştı ama kendine has üslupla çalıyordu. 1951 yılında maden mühendisi olarak İzmir’de göreve başlamış, bir yıl süre ile bulunduğu İzmir’de ayrıca İzmir Radyosunda tanbur çalmış ve 1952 yılında Ankara’ya tayin olmuştur.

Ankara’da Ferit Sıdal, Selahattin İnal, Nevzat Sümer, Yücel Aşan, Akın Özkan ile musiki çalışmalarına uzun süre devam etmiş, 1949 – 1950 yıllarından itibaren beste çalışmalarına başlamıştır. Bu alanda Hacı Arif Bey‘i örnek almıştır. “Öyle çektim ki cefa dilde sefa niyetine” güfteli Suzinak şarkı, onun Melahat Pars tarafından okunan ilk şarkısıdır.

Bunun dışında T.R.T. repertuarına girmiş 20 civarında eseri vardır. Âdem Şâhin, 1975 yılında madencilik mesleği ile ilgili olarak İstanbul’a dönmüş ve Senem Müzik Yayınevi’nin çalışmalarına katılan Âdem Şahin, 1980 yılında emekli olmuştur. Kaynak: bayazitfidancilik.com

Bir yanıt yazın