Çeşitli formlardaki Klasik Türk müziği eserlerimizi çalgılarıyla seslendiren saz sanatçılarımız hakkında bilgiler.

Turgut Özüfler

Kânun sanatçısı Turgut Özüfler, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak 1976 yılında İstanbul'da dünyâya gelmiş ve 5 yaşında kanun çalmaya başlamıştır. Müzik eğitimini İ.T.Ü. Devlet Konservatuvarı'nda tamamladıktan sonra, T.R.T. İstanbul Radyosu'nu kazanmıştır.…

Yorum yok

Turay Dinleyen

28 Şubat 1968 tarihinde dünyâya gelen Keman sanatçısı Turay Dinleyen, T.R.T.'ye girmeden önce Hacettepe Klasik Türk Müziği Korosunda Metin Everes yönetiminde çalışmalarda bulunmuş ve bazı cemiyetlerde çalışmaları olmuştur. Keman derslerini…

Yorum yok

Tuncay Sağlam

Keman sanatçısı Tuncay Sağlam, Samsun Belediye Konservatuarı'ndan 1983 yılında ses sanatçısı olarak mezun olmuştur. İlk keman derslerini babası Selahattin Sağlam'dan almış, çeşitli nazariyat kitaplarından faydalanarak kendimi yetiştirmiştir. 1986 yılında T.R.T.…

Yorum yok

Târık Kip

Viyolonsel sanatçısı Târık Kip, 1927 yılında Samsun'da dünyâya gelmiştir. Abdullah Kip ile Zeynep Hanım'ın dört çocuğunun ikincisidir. Mûsikîsever bir aileden gelmiş, dayısı Ahmet Sözen Necip Aşkın'dan ders almış, kardeşi Çetin…

Yorum yok

Tanju Erol

Klarnet sanatçısı Tanju Erol, 1964 yılında İstanbul'da dünyâya gelmiş, öğreniminin tamamını İstanbul'da yapmıştır. 1975 yılında ortaokul ve lise eğitimini sürdürürken, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Flüt Bölümü'nde de öğrenim görmüştür. Kadıköy Ticaret…

Yorum yok

Taner Sayacıoğlu

Kânun sanatçısı Taner Sayacıoğlu, 16 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da dünyâya gelmiş ve 1986 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. 1983 yılında henüz öğrenci iken Devlet Korosu'na katılmış, 1986…

Yorum yok

Talât Er

Bestekâr ve keman sanatçısı Talât Er anlatıyor: 1980 Yılında Adana Mûsiki Derneğinde; Ahmet Polatöz, Ali İntizam ve Şükrü Birbaş'tan ilk musiki derslerini aldım. Ümit Öcal'ın hocalığında, Adana'nın Sesi Musiki Derneğine ve…

Yorum yok

Tâhir Aydoğdu

Kanun sanatçısı Tâhir Aydoğdu, 1959 yılında Üsküdar - İstanbul'da doğdu. Babası Antalyalı T.R.T. Ankara Radyosu Kanun Sanatçısı - Fasıl Topluluğu Şefi Gültekin Aydoğdu, annesi Denizlili Asuman Akgül Aydoğdu'dur. Sarar İlkokulu'nu,…

Yorum yok

Sermet Kutluğ

Violonsel sanatçısı Sermet Kutluğ, 7 Nisan 1955 tarihinde İstanbul'da dünyâya gelmiş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Batı Müziği Bölümü'nde öğrenim görmüş ve Reşit Erzin'in öğrencisi olmuştur. Kemâl Batanay, Cüneyd Orhon ve babası…

Yorum yok

Serhan Aytan

Ud sanatçısı Serhan Aytan, 1962 yılında İstanbul'da dünyâya gelmiş, ilk ve orta okulu bitirdikten sonra, 1976 yılında, İstanbul Türk Musıkîsi Devlet Konservatuarı'nın Çalgı Eğitim Bölümü'ne girmiştir. 1987 yılında İ.T.Ü. Türk…

Yorum yok

Serdar Açın

Viyolonsel sanatçısı Serdar Açın; Necâti Giray, Ruhi Ayangil, Erol Sayan, Selahattin İçli, Alâeddin Yavaşca ve Cafer Açın gibi hocalardan faydalanmıştır. Viyolonsel, Tanbur, Kemençe ve Piano çalan Serdar Açın; İstanbul Senfoni…

Yorum yok

Serap Çağlayan

Kânun sanatçısı Serap Çağlayan, 27 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da dünyâya gelmiş, ilkokulun ardından, 1981 yılında İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim bölümüne girmiştir. Mezun olduğu 1991 yılında, İstanbul Klasik Türk Müziği…

Yorum yok

Şenol Dinleyen

Çok sayıda T.R.T konserlerinde ve T.R.T. arşiv albümleri ile diğer birçok albümlerde görev almış olan T.R.T. Ankara radyosu keman sanatçısı Şenol Dinleyen; Turhan Toper, İsmail Oytun, İzzet Altınbaş ve Mehmet…

Yorum yok

Şener Altınbaş

T.R.T. İstanbul radyosundan emekli olan kanun sanatçısı Şener Altınbaş, çeşitli okullarda dinletiler yapmış, müziğimiz ile ilgili bilgiler vermiştir. Dikili belediyesi Türk Müziği Korosunu şef olarak çalıştırmış olan Şener Altınbaş; İzzet…

2 Yorum var

Selim Güler

Kemençe Sanatçısı Selim Güler, 1961 yılında İstanbul'da dünyâya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ünye'de tamamlamış, 1981 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı Şan ve Temel Bilimler bölümlerini kazanmıştır. Temel…

1 Yorum