Çeşitli formlardaki Klasik Türk müziği eserlerimizi çalgılarıyla seslendiren saz sanatçılarımız hakkında bilgiler.

Selçuk Sipâhioğlu

Tanbur sanatçısı Selçuk Sipâhioğlu, Yılmaz Pakalınlar ve Necdet Yaşar'dan tanbur dersleri almış, tanbur sazının yanı sıra, T.R.T.'deki programlarda yaylı tanbur ve lâvta da çalmaktaktadır. Hacettepe Üniversitesi ve O.D.T.Ü. Güzel Sanatlar…

Yorum yok

Selâhattin Kuşgöz

Selâhattin Kuşgöz anlatıyor: 1971 yılında Ankara'da dünyâya geldim. Müziğe babam Ahmet Kuşgöz’ ün batı müziği keman dersleri aldırmasıyla başladım. Fakat benim isteğim hep klarnet çalmak yönünde olmuştu. Babam Ahmet Kuşgöz,…

Yorum yok

Şehnaz Ayan

Kemençe sanatçısı Şehnaz Ayan, 20 Ekim 1970 tarihinde İstanbul'da dünyâya gelmiştir. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü'nden 1991 yılında, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki yüksek lisans eğitiminden de 1994 yılında…

Yorum yok

Sedat Oytun

Ud sanatçısı Sedat Oytun, İsmail Oytun, Selahattin İnal, Çinuçen Tanrıkorur, Nevzat Sümer, Aka Gündüz Kutbay, Musa Kumral ve İzzet Altınbaş hocalarından faydalanmıştır. T.R.T. Repertuarında 2 sözlü ve 1 saz eseri…

Yorum yok

Samim Karaca

Ud sanatçısı Samim Karaca, 9 Eylül 1955 tarihinde İstanbul'da dünyâya gelmiştir. İ.T.Ü. Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur. Ergen Kormaz'la armoni çalışmış ve mezun olduğu okulda 1979 yılından itibaren, dört yıl…

Yorum yok

Sâlih Bilgin

Ney sanatçısı Sâlih Bilgin, 15 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da dünyâya gelmiş ve İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan 1984 yılında mezun olmuştur. Kurucularından olduğu İzmit Belediye Konservatuvarı'nda dört yıl ney öğretmiş,…

Yorum yok

Sâdun Aksüt

Tanburi, besteci ve yazar Sâdun Aksüt, 26 Ekim 1932 tarihinde Merzifon'da dünyâya gelmiştir. Bir yaşını biraz geçmişken ailece İstanbul'a gelmişlerdir. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na giren Sâdun Aksüt, burada Şefik Gürmeriç ve…

Yorum yok

Sadreddin Özçimi

Aka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayın gibi neyde zirve isimler tarafından yetiştirilen ve son dönemin önde gelen neyzenlerinden kabul edilen Sadreddin Özçimi, 1955 yılında Konya'da dünyâya gelmiştir. Türk Musikisi Devlet…

1 Yorum

Rûşen Ferit Kam

Rûşen Ferit Kam, 26 Mart 1902 tarihinde, İstanbul'un Beylerbeyi semtinde dünyâya gelmiştir. Babası ünlü bilginlerimizden ve eski İstanbul Üniversitesi müderrislerinden Ömer Ferid Kam, annesi Fatma Rukiye Hanım'dır. Baba ve annesinin…

Yorum yok

Rıdvan Aytan

Rıdvan Aytan anlatıyor: 1 Mart 1929 Cuma günü, Kadıköy İlçesinde babam Salih ve annem Müzeyyen Aytan'ın oğlu olarak dünyâya gelmişim. İlk öğrenimimi Talimhane 35. Atatürk İlkokulunda, ortaokulu Yel değirmeni 3.…

Yorum yok

Özer Özel

10 Eylül 1968 tarihinde Sakarya - Sapanca'da dünyâya gelen Özer Özel, müzik eğitimine 1986 – 1988 yılları arasında Adapazarı Belediye Konservatuarı'nın Çalgı Yapım Bölümü'nde, Mustafa Aydın Öksüz'ün talebesi olarak başlamış,…

Yorum yok

Oytun Uçar

Ud sanatçısı Oytun Uçar, müziğe ilkokulda mandolin çalarak başlamış, Üsküdar Musıkî Cemiyeti’ne devam etmiş ve ortaokulda girdiği, İ.T.Ü. Türk Musıkîsi Devlet Konservatuarından, 1996 yılında mezun olmuştur. 1994 yılında akitli saz…

Yorum yok

Osman Nûri Özpekel

Ud sanatçısı Osman Nûri Özpekel, 7 Mart 1957 tarihinde Erzurum'da dünyâya gelmiş, İ.T.Ü. Edebiyat Fakültesi'nden ve İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan 1979 yılında mezun olmuştur. 1980 - 1984 yılları arasında, edebiyat öğretmenliği…

Yorum yok

Osman Erkahveci

Ney sanatçısı Osman Erkahveci, T.R.T.'de görev yapmış, çeşitli konserlere katılmış, çeşitli albümlerde ney üflemiştir. Neyzen Ekrem Vural ile ney üflemeye başlamış, yetiştirilmek üzere radyo imtihanlarına girmiş ve kazanmış, Selâmi Bertuğ'un…

Yorum yok

Ömer Şatıroğlu

Ud sanatçısı Ömer Şatıroğlu, konservatuar sırasında Halil Aksoy ve Mutlu Torun’dan eğitim almış ve konservatuardan mezun olduktan sonra, aynı yerde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu arada, Cinuçen Tanrıkorur ve Aka…

Yorum yok