Çeşitli formlardaki Klasik Türk müziği eserlerimizi çalgılarıyla seslendiren saz sanatçılarımız hakkında bilgiler.

Atilla Gündüz

Keman sanatçısı ve koro şefi Atilla Gündüz, Elazığ Mûsıkî Cemiyeti’nde keman dersleri almış, Üsküdar Mûsıkî Cemiyetinde Emin Ongan’ ın derslerine devam edip, cemiyette keman hocalığı görevi yanı sıra, merhum hoca’nın…

Yorum yok

Aslı Akpınar

Keman sanatçısı Aslı Akpınar, 1971 yılında İstanbul'da dünyâya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından, 1982 yılında İ.T.Ü. Devlet Türk Müziği Konservatuarı, Çalgı Bölümü'ne girdi. Okulda keman derslerini, Orhan Borar ve…

Yorum yok

Ali Sezai Balakbabalar

Ney sanatçısı Ali Sezai Balakbabalar, neyzen Arif Biçer ve Neyzen Selami Bertuğ'dan ney dersleri almıştır. Ayrıca, 1981 senesinde T.R.T.’nin düzenlediği stajyer sanatçı kurslarında, T.R.T.'nin kıymetli ve konusunda uzman olan hoca…

Yorum yok

Aka Gündüz Kutbay

Aka Gündüz Kutbay, 17 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul'da Halıcıoğlu semtinde dünyâya geldi. Babası Telsiz Telgraf İdaresi memurlarından Mehmed Zeki Bey, annesi Hacer Münibe Hanım'dır. Çocukluğu zor şartlarda geçmiş, Eyüp Ortaokulu'nu…

Yorum yok

Ahmet Meter

Kanun sanatçısı Ahmet Meter, 1978 yılında T.R.T.'nin açtığı sınavı, üstün derece ile kazanarak, kanun sanatçısı olarak göreve başlamıştır. Aile içi müzik ortamından etkilenerek, babası udi Ali Meter'in teşvikiyle çok küçük…

Yorum yok

Ahmet Kuşgöz

1948 yılında Çanakkale - Biga'da dünyâya gelen klarnet sanatçısı Ahmet Kuşgöz, T.R.T. Ankara radyosunda görev yapmıştır. Yurt dışında da birçok konser ve festivallere katılmış. Selahattin İnal, Selahattin Altınbaş ve İsmail…

Yorum yok

Ahmet Kadri Rizeli

Kemençe ve ud sanatçısı Ahmet Kadri Rizeli, ilkokulda Keman, lisenin ilk yıllarında Sadi Hoşses'ten Türk musikisi repertuarı, Necdet Varol'dan kanun ve nazariyat dersleri almıştır. Ahmet Kadri Rizeli, 1976 yılında Türk…

Yorum yok

Ahmed Şâhin

Ney ve ses sanatçısı Ahmed Şâhin, mûsikî çalışmalarına İmam - Hatip lisesinde meslek dersleri ve mûsikî hocası merhûm Zekâî Kaplan ile başlayıp, Konya Büyükşehir Belediyesi Klâsik Türk Mûsikîsi Topluluğunda sürdürmüştür.…

Yorum yok

Abdullah Sözen

Bağlama sanatçısı Abdullah Sözen, 1956 yılında Kayseri Yeşilhisar'da dünyâya geldi. İlk, orta eğitimini ve 1980 yılında da Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünü bitirerek, tüm eğitimini Ankara'da tamamladı. Aynı yıl, Kültür Bakanlığı…

1 Yorum

Abdülbâki Gökçen

Tanbur sanatçısı Abdülbâki Gökçen; Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, Aka Gündüz Kutbay, Bekir Sıdkı Sezgin ve Selami Bertuğ’dan faydalanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzikoloji Bölümü ve Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda…

Yorum yok

Abdi Coşkun

Tanbur sanatçısı Abdi Coşkun, 1941 yılında Mürefte'de dünyâya geldi. Beylerbeyi İlkokulu ve Vefa Lisesi'nden sonra, İ.Ü. İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1963 – 1983 yılları arasında, T.R.T. İstanbul Radyosu'nda; korist, tanbur sanatçısı,…

Yorum yok

Abdi Altınbaş

Kanun sanatçısı Abdi Altınbaş, 1966 yılında Ankara'da doğmuş, 1990 yılında, Gazi üniversitesi Müzik eğitimi bölümünden mezun olmuş ve sonrasında kısa bir dönem müzik öğretmenliği yapmıştır. 1996 yılında, Ankara Radyosuna akitli…

Yorum yok