Çeşitli formlardaki Klasik Türk müziği eserlerimizi çalgılarıyla seslendiren saz sanatçılarımız hakkında bilgiler.

Halil Karaduman

Bestekâr ve kanun sanatçısı Halil Karaduman, 1959 yılında Urfa Birecik'te dünyâya geldi. 1 Yaşından itibaren Gaziantep'te büyüdü. Kanuni olan babasından 5 yaşından itibaren, kanun ve müzik dersleri almaya başladı. Orta…

Yorum yok

Hakkı Derman

Hakkı Derman, İstanbul’da dünyâya geldi. 10 Aralık 1972 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Musikiye on yaşında, Beylerbeyili müezzin Ziya Bey’den keman dersi alarak başladı. On iki yaşında Beşiktaş Musiki Cemiyeti’ne girdi, beş yıla…

Yorum yok

Hâkan Tâlu

Tanbur sanatçısı Hâkan Tâlu, konservatuarda; Klasik Türk, Türk Halk, Klasik Batı Müziği eğitimi ve Özdal Orhon, Sâdun Aksüt, NidaTüfekçi ve Demirhan Altuğ gibi hocalardan meşk almıştır. Hâkan Tâlu, ayrıca T.R.T.…

Yorum yok

Hâkan Aydınlık

Ud sanatçısı Hâkan Aydınlık anlatıyor: Konservatuarda ud hocam Serhan Aytan oldu. Okul dışında da Cinuçen Tanrıkorur ve Samim Karaca ile çalıştım. Konservatuarın ilk senesi, okul orkestrasında görev aldım ve bir çok…

Yorum yok

Hacer Tısoğlu

Kanun sanatçısı Hacer Tısoğlu, 24 Nisan 1953 tarihinde Giresun'un Alucra ilçesinde dünyâya geldi. Çocukluğunda halk musikisi ile ilgilendi ve bağlama çaldı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyatı Bölümü'nden mezun oldu.…

Yorum yok

Gürhan Yaman

Ses ve ud sanatçısı Gürhan Yaman, 6 Şubat 1952 tarihinde Elazığ'da dünyâya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini de Elazığ' da tamamladı. O yıllarda Elazığ Musiki derneğine devam etti. Ud…

1 Yorum

Gürcan Yaman

Gürcan Yaman, 31 Mayıs 1981 tarihinde Bandırma'da dünyâya geldi. İlkokulu İzmir'de, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. Lise yıllarında 1 yıl süreyle Üsküdar Musıki Cemiyeti'ne devam etti. 2003 yılında, İstanbul…

Yorum yok

Günay Çelik

İstanbul devlet Türk müziği topluluğu sanat yönetmeni ve kânun Sanatçısı Günay Çelik, 1966 yılında Balıkesir'de dünyâya geldi. İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na, Ruhi Ayangil'in kânun öğrencisi olarak girdi ve 1988…

Yorum yok

Gültekin Aydoğdu

Kanun sanatçısı Gültekin Aydoğdu, 19 Ocak 1936 tarihinde Antalya'da dünyâya geldi. Babası Kesriyeli Fahri Bey, Annesi Kesriyeli Sıdıka Hanımdır. İlk ve Orta tahsilini Antalya'da bitirdi. Daha sonra yerleştikleri İstanbul'da, Haydarpaşa lisesine…

Yorum yok

Göksel Baktagir

Kânun sanatçısı ve bestekâr Göksel Baktagir, 1966 yılında Kırklareli'nde dünyâya geldi. Müziğe sekiz yaşında babası Muzaffer Baktagir'in gözetiminde başladı. Göksel Baktagir, 1983 yılında girdiği İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan 1988 yılında…

Yorum yok

Gökalp Yüzlüer

Lisans eğitimli tanbur sanatçısı Gökalp Yüzlüer, 1985 yılında Doç. M. Cahit Atasoy’un teşvikiyle, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümüne girmiş ve 1995 yılında, bölüm 3. olarak mezun olmuştur. Sâdun Aksüt ve…

Yorum yok

Gamze Ege Yıldız

Tanbur sanatçısı Gamze Ege Yıldız, 22 Temmuz 1972 tarihinde İstanbul’da dünyâya geldi. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitimi Bölümü’nden, 1993 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1995 yılında, İ.T.Ü.…

Yorum yok

Funda Süyür

Lisans Üstü eğitimli kanun sanatçısı Funda Süyür; Alâeddin Yavaşca, Erol Sayan, Doğan Dikmen, İhsan Özer ve konservatuar korolarında çeşitli hocalardan faydalanmıştır. Beste çalışmalarına devam etmekte olan Funda Süyür'ün; Nihavend Saz…

Yorum yok

Fikret Karakaya

Üç yıllık Güzel sanatlar eğitiminden sonra, İstanbul üniversitesi edebiyat fakültesi felsefe bölümünden mezun olan ve İ.T.Ü. Türk musikisi konservatuarı mastırı yapmış olan, klasik kemençe sanatçısı Fikret Karakaya, lise yıllarında; Mustafa…

Yorum yok

Ferruh Avni Yarkın

Ritm sanatçısı Ferruh Avni Yarkın, 1964 yılında İstanbul’da dünyâya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra, tanbur sanatçısı ve bestekar olan babası Kamuran Yarkın’ın teşvikiyle, 1983 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi…

Yorum yok