Türk müziği bilgileri; makamları, usûlleri, çalgıları ve öyküleri, gibi, müziğimizle ilgili konularda kullanılan isimlerle ilgili kısa bilgiler ve dolaylı olarak konu ile ilgili olan kişiler.

Fantezi Şarkı Nedir?

Geleneksel şarkı şekline uymayan, hatta şiir açısından da şarkı formundan ayrılan eserler olarak tarif edilebilen Fantezi şarkı hakkında bilgi.

Yorum yok

Nakarat Nedir?

Şarkılarda ve türkülerde her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça olarak kullanılan nakarat veya bağlantı hakkında bilgi.

Yorum yok

Terennüm Nedir?

Terennüm, esas güftenin dışında besteci tarafından ilave edilmiş ve bestecinin engin ilhâmını aktarmaya, aynı zamanda eserleri süslemeye yarayan, usûl ile yakından ilgili bir takım hece veya söz gruplarıdır. Terennümler, formaların…

Yorum yok

Fasıl Müziği Nedir?

Türk fasıl müziğinin tanıtımı, fasıl müziğinde kullanılan formlar, kullanılan usuller, eser seçimi, fasıl şarkılarının sıralanması gibi ayrıntılı bilgileri.

Yorum yok

Deyiş Nedir?

Alevi - Bektaşi kültürünün en başta gelen şiirsel ve müziksel formu olan, bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen deyiş formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Semâh Nedir?

Türk din müziği formlarından, Alevilerin temel ibadeti olan Cem ayinlerinin ayrılmaz bir parçası olan Semâh formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Kırık Hava Nedir?

Türk halk müziği formlarımızdan, ölçüsü ve özel bir tartımı olan ezgiler olarak tanımlanabilen Kırık hava formu hakkında bilgiler.

Yorum yok