Makam nedir?

Sitemde bulunan eserlerimizde kullanılan Türk sanat müziği makâmları, tek olarak ilgili eserlerin sayfalarına bağlantılı şekildeki kendi sayfasında ve tamamı da, Makâmlarımız bölümünde bulunmaktadır.

Makâm hakkındaki genel bilgilere Makâm nedir? sayfamdan ulaşabilirsiniz.

Makâmlara giriş tanıtım videosu

Türk Musikisi Dersleri... Ders:4... Makamlara girmemiz için temel oluşturacak bir ders...

Makâmlarla ilgili tanımlar

Türk Musikisi Dersleri... Ders:3...

Tacettin Tınaz’ın hazırladığı Türk müziği eğitimi videosu

Türk Müziği Eğitimi

Aşağıdaki Türk sanat müziği makâmları listesi, ilgili makâmın sayfasına bağlantılıdır. Makam sayfalarından, o makamdaki eserlere, eserlerden de eserin sanatçıları dahil ayrıntılı bilgilerine, sözlerine, notasına ve video yorumlarına ulaşabilirsiniz.

Acem aşîrân makâmı, Acem kürdî makâmı, Aşk-efzâ makâmı, Bestenigâr makâmı, Beyâtî arâban makâmı, Beyâtî makâmı, Bûselik makâmı, Dügâh makâmı, Evc-ârâ makâmı, Eviç (Evc) makâmı, Ferahfezâ makâmı, Ferahnâk makâmı, Gerdaniye makâmı, Gül’îzâr (Gülizar) makâmı, Hicâz makâmı, Hicazkâr makâmı, Hisar bûselik makâmı, Hisar makâmı, Hümâyûn makâmı, Hüseynî makâmı, Hüseynî aşirân makâmı, Hüzzâm makâmı, İsfahân makâmı, Karcığar makâmı, Kürdî makâmı, Kürdîli hicazkâr makâmı, Mâhur makâmı, Muhayyer makâmı, Muhayyer kürdî makâmı, Muhayyer sünbüle makâmı, Müstear makâmı, Nev-eser (Neveser – Nev’eser) makâmı, Nevâ makâmı, Nihâvend (Nihavent) makâmı, Nikrîz makâmı, Nişâburek makâmı, Rast makâmı, Sabâ makâmı, Sabâ zemzeme makâmı, Sipihr makâmı, Sultânîyegâh makâmı, Sûzidil (Sûz-i dîl) makâmı, Sûz-i dîlârâ (Suzidilara) makâmı, Sûzinâk makâmı, Şedd-i arabân ( Şed-arabân – Şedaraban) makâmı, Segâh makâmı, Şehnâz makâmı, Şehnaz bûselik makâmı, Şevk-efzâ (Şevk’efza – Şevkefza) makâmı, Şevk-u tarâb makâmı, Tâhir makâmı, Tâhir bûselik makâmı, Uşşak makâmı, Uzzal makâmı, Yegâh makâmı, Zâvil makâmı, Zirgüleli hicaz makâmı

Bir yanıt yazın